Logo
nothing
Het verleden is net zo levendig als het heden en de toekomst. (Maurice Nicol) Counseling is een laagdrempelige vorm van psychosociale hulpverlening met als doel het helpen van cliënten bij: Counseling is veelal kortdurend en oplossingsgericht. In het counselingproces gaat het erom dat u als cliënt doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken. Belangrijk is dat ervan uitgegaan wordt dat de cliënt de oplossingen reeds met zich meedraagt. Counseling is geen integratieve psychotherapie. Zo houdt counseling zich niet bezig met psychiatrische stoornissen of zware psychosociale problematieken. En in tegenstelling tot hypno-/psychotherapie richt counseling zich primair op het "hier en nu". Voorbeelden van problemen waarbij counseling een belangrijke rol kan spelen: Technieken welke ingezet kunnen worden tijdens counseling zijn oa: Ret (Rationele Emotieve Therapie), Kortdurend Oplossingsgerichte Psychotherapie, Symbooldrama, Passieve Immaginatie, NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), Focussen.